Akordárium (2)

Minule jsme se seznámili se základní stupnicí C dur.

Předchozí díl seriálu najdete zde >> .

Dnes budeme pokračovat tím, že si vysvětlíme pojmy tónina a interval.

Co je to tónina?

Pokud se řekne, že je nějaká skladba (nebo její část) v nějaké tónině, znamená to, že jsou v ní použity tóny, které patří do stejnojmenné stupnice. Například skladba, napsaná celá v tónině C dur, používá výhradně tóny, které patří do stupnice C dur. Samozřejmě, že skladba není omezená pouze na osm tónů, ale mohou v ní použité tóny, které jsou vyšší i nižší než je rozsah jedné stupnice.

Intervaly

V hudbě často uslyšíte pojem interval. Co je to interval? Velice jednoduchá definice je:

Interval je vzdálenost (rozdíl výšek) mezi dvěma různými tóny.

Určitě si z minula pamatujete tabulku se stupni stupnice C dur. Abyste se nemuseli vracet k minulému dílu, zobrazím vám ji tady znovu:

Stupně ve stupnici C dur
Stupně ve stupnici C dur

Už jsme si řekli o tom, že pro vzdálenost mezi tóny můžeme použít půltón nebo celý tón. Jistě ale uznáte, že by bylo poněkud nepraktické a těžkopádné, pokud bychom říkali, že zahrajeme tón například o tři a půl tónu vyšší než c.

Proto si hudebníci vzali na pomoc latinské řadové číslovky a nazvali jimi jednotlivé stupně podle jejich vzdálenosti od prvního (základního) tónu intervalu.

Poznámka: Může vám pomoci i to, že se stejně nazývají i ročníky klasického osmiletého gymnázia.

První je prima

Pokud si zahrajete dva úplně stejné tóny c, jejich vzdálenost se nazývá „prima“.

Takto vypadá prima v notách:

Prima v notách
Prima v notách

Pro hudebníky je dobré když si cvičí sluch. Mně osobně se osvědčilo, že jsem si jednotlivé intervaly spojil se začátky některých písniček. Prima je interval například mezi prvními dvěma tóny lidové písničky „Já mám koně“.

Druhá je sekunda

Druhým intervalem je sekunda. To je vzdálenost mezi I. a II. stupněm stupnice. Ve stupnici C dur jsou to tedy tóny „c“ a „d“.

Sekunda od tónu c v notách
Sekunda od tónu c v notách

Poznámka: Sekunda není jenom vzdálenost mezi prvním a druhým stupněm stupnice, ale je to vlastně vždy vzdálenost sousedních tónů ve stupnici (druhého a třetího, třetího a čtvrtého, atd.). Časem si povíme i to, že existuje sekunda malá (mezi tóny je pouze jeden půltón) a velká (mezi tóny je celý tón – dva půltóny). Podobné je to samozřejmě i u ostatních intervalů, ale o tom až někdy jindy, teď si tím nebudeme komplikovat život.

Sluchem rozeznáme sekundu, pokud si v duchu zazpíváme první dva tóny lidové písničky „Kočka leze dírou“ nebo „Vyletěla holubička ze skály“, případně „Já jsem z Kutné Hory“.

Na následujícím obrázku je na klávesách je zvýrazněná sekunda od tónu c ve stupnici C dur:

Sekunda od tónu c na klaviatuře
Sekunda od tónu c na klaviatuře

Třetí je tercie

Tercie je velmi důležitý interval, který je dobré si zapamatovat. Je to především proto, že jeho tóny, pokud jsou zahrané najednou, spolu tvoří libozvučný dvojzvuk. Také vám prozradím (sice trochu předčasně, ale snad to nevadí), že tercie je základem při tvorbě dvojhlasů a také (protože to samozřejmě souvisí) i při tvorbě mnoha akordů.

Tercii ve stupnici C dur tvoří tóny „c“ a „e“:

Tercie od tónu c v notách
Tercie od tónu c v notách
Tercie od tónu c na klaviatuře
Tercie od tónu c na klaviatuře

Sluchem se naučíte tercii poznávat, pokud si zapamatujete, že jsou to první dva tóny v lidové písničce „Ovčáci čtveráci“ nebo „Nešťastný šafářův dvoreček“.

Když hoří, hraje se kvarta

Dalším intervalem, který se naučíme poznávat, je kvarta. Je to dvojice tónů, které dřív hráli trubači od hasičů, když spěchali k ohni. Každý, kdo má jenom trochu hudební sluch, tento interval pozná.

Kvartu ve stupnici C dur tvoří tóny „c“ a „f“.

Kvarta od tónu c v notách
Kvarta od tónu c v notách
Kvarta od tónu c na klaviatuře
Kvarta od tónu c na klaviatuře

Kvartou, kromě zmíněného „Hoří“, začíná i písnička „Bude zima, bude mráz“ nebo také najdete kvartu mezi druhým a třetím tónem písničky „Červená se line záře“ (jenom pro úplnost – mezi prvními dvěma tóny této písničky je prima – jsou totiž stejné).

Kvinta je pátá, ale také důležitá

Dalším velmi důležitým intervalem je kvinta. Ve stupnici C dur jsou to tóny „c“ a „g“.

Kvinta od tónu c v notách
Kvinta od tónu c na klaviatuře
Kvinta od tónu c na klaviatuře

Kvinta je vzálenost mezi prvními dvěma tóny slovenské lidové písničky „To ta Heľpa“. Také si ji můžete zapamatovat jako vzdálenost mezi prvním a třetím tónem písničky „Ovčáci čtveráci“.

Sexta

Sexta od tónu c v notách
Sexta od tónu c v notách
Sexta od tónu c na klaviatuře
Sexta od tónu c na klaviatuře

Sextou začíná písnička „U panského dvora“ nebo také známá „My pluli dál a dál“. Na pomoc si můžete vzít i začátek sloky písničky „Jingle Bells“ (česky „Rolničky, rolničky“).

Septima

I septima hraje ve tvorbě akordů velmi důležitou roli.

Septima od tónu c v notách
Septima od tónu c v notách
Septima od tónu c na klaviatuře
Septima od tónu c na klaviatuře

Septimou začíná písnička „Chovejte mě má matičko“. Také je to první dvojice tónů ústřední melodie z filmu „Tenkrát na západě“.

Oktáva

Oktáva od tónu c v notách
Oktáva od tónu c v notách
Oktáva od tónu c na klaviatuře

Oktávou začíná třeba známá písnička Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Severní vítr“.

Není to všechno…

Tedy hlavně není to všechno o intervalech. Časem se dozvíte, že se intervaly dále dělí na čisté, malé, velké, zmenšené, zvětšené, …

To před vámi tajit nebudu, ale pro pochopení základů zatím stačí to, co jsem tady napsal.

Přehled intervalů od základního tónu stupnice C dur

Pro přehlednost vám tady zobrazím ještě přehledovou tabulku intervalů mezi základním tónem stupnice C dur („c“) a jejími jednotlivými stupni.

Intervaly ve stupnici C dur

To je pro tentokrát všechno. Příště si povíme, které dvojice tónů znějí dohromady dobře a které ne. Potom už začneme skládat první akordy.

Petr Jankola
Kytara mě provází už od dětských let. Rád učím a pomáhám lidem na cestě ke zvládnutí tohoto úžasného hudebního nástroje. Jsem vášnivým kytaristou, autorem příručky 25 rad jak dobře naladit kytaru a majitelem e-shopu strunomat.cz. Příběh mojí cesty si přečtěte zde >>
Komentáře
  • Chcete umět správně naladit kytaru?

    Zde zdarma získáte můj e-book "25 rad jak dobře naladit kytaru":

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Uvidíme se na Facebooku: