Akordárium (1)

Spousta lidí, kteří amatérsky (a leckdy i profesionálně) hrají na nějaký hudební nástroj, má občas problémy si vzpomenout na konkrétní prstoklad a tvar některého z akordů.

Amatérský muzikant si obvykle zakresluje různé diagramy, snaží se zapamatovat akordové značky, a dost často ani neví, který akord nebo jeho obrat při hře používá.

Chcete se v tomto zlepšit? Tak právě pro vás je určený tento seriál. Rozhodl jsem se, že ho pojmu tak, aby nesloužil jenom kytaristům, ale obecně všem amatérským hudebníkům, které zajímá, jak funguje harmonie.

Doporučení

Pokud máte nějaký klávesový nástroj k dispozici (je jedno zda je to klavír, elektrické klávesy nebo třeba tahací harmonika), je dobré si vše, o čem si tady čtete, si hned na tomto nástroji vyzkoušet.

Pokud klávesový nástroj nemáte, doporučuji vám, abyste si na počítač nainstalovali program Virtual MIDI Piano Keyboard (VMPK), který se dá stáhnout z internetové stránky http://vmpk.sourceforge.net/.

I když se snažím, aby můj text byl srozumitelný i pro čtenáře, kteří neznají noty, doplňuji k jednotlivým částem svého výkladu i jednoduché notové záznamy. Proto vám doporučuji si jednotlivé části výkladu zkusit napsat a přehrát i v programu MuseScore, který najdete na adrese https://musescore.org/.

Oba tyto programy jsou zdarma k dispozici pro operační systémy Windows, Linux i Mac OS.

Stavíme základy

Abychom se v konstrukci akordů a v harmonii vyznali, je nutná alespoň základní orientace v hudebních pojmech. Zkušenější muzikanti mi prominou, ale začnu od nejjednodužších začátků.

Půltóny a celé tóny

Pokud se podíváte na klaviaturu klávesového nástroje, vidíte, že jsou tam větší bílé klávesy a menší černé klávesy. Tyto klávesy odpovídají takzvané chromatické stupnici, která se skládá z tónů, které jsou od sebe vzdálené přesně jeden půltón.

Co je to vlastně půltón?

Hodně lidí si myslí, že bílé klávesy jsou tóny a černé klávesy jsou půltóny. Tak tomu, prosím, nevěřte. Správná definice je, že půltón je nejmenší vzdálenost dvou různých tónů v chromatické stupnici.

Je to tedy vždy rozdíl výšky tónů mezi sousedními klávesami na klaviatuře.

Za sousední klávesy na klaviatuře považujeme ty, mezi kterými neleží žádná (černá ani bílá klávesa). Je to zřejmé z tohoto obrázku:

Půltóny na klaviatuře hudebního nástroje
Půltóny na klávesách

Celý tón je potom vzdálenost mezi dvěma různými tóny, mezi kterými leží právě jeden půltón.

Podle toho je jasné, že celý tón může být mezi klávesami:

 • černou a bílou
 • bílou a černou
 • černou a černou
 • bílou a černou
Příklady celých tónů na klávesách
Příklady celých tónů na klávesách

Tady je nutné připomenout, že pojem „tón“ má v hudební teorii dva významy:

 1. Tón je zvuk vydávaný hudebním nástrojem, který má určitou výšku (frekvenci), délku, sílu a barvu.
 2. Celý tón je vzdálenost (interval) mezi dvěma zvuky (tóny podle první definice), mezi nimiž leží právě jeden půltón.

Poznáváme stupnice

Pro většinu amatérských muzikantů jsou stupnice nudnou částí cvičení na hudební nástroj. Obvykle k nim mají obrovský odpor. Pokud ale chcete rozumět akordům, zkuste tento odpor zlomit a pochopit jejich principy.

Pevným bodem bude na naší cestě za poznáním akordů tón „c“.

Kde najdeme tón „c“?

Na klaviatuře jsou opakovaně dvě bílé klávesy, mezi kterými není žádná klávesa černá. Tyto dvojice oddělují dvě skupiny klapek, ve kterých se střídají klávesy bílé a černé. Skupiny mají jedna dvě černé klávesy, jedna tři černé klávesy. Bílá klávesa, která začíná skupinu se dvěma černými klávesami, odpovídá tónu „c“. Těžko se vysvětluje písemně, lépe to pochopíte z obrázku:

Kde najdeme tón "c"?
Kde najdeme tón „c“?

Samozřejmě, že se jednotlivé tóny „c“ od sebe liší výškou. V odborné literatuře najdete, že se značí například od C2 až do c7, případně systémem s čárkami, ale to můžeme v této chvíli pominout.

Výšku stejnojmenných tónů nebudu v tomto seriálu rozlišovat a názvy tónů budu vždy uvádět malým písmenem.

Už tedy víme, kde na klávesách najdeme tón „c“. Proto začneme první stupnicí, která se od tohoto tónu odvozuje, a sice C dur.

Co je to vlastně stupnice? Zde je jednoduchá definice:

Stupnice je vzestupná řada tónů, uspořádaných podle určitých pravidel.

Když zahrajeme na bílých klávesách od tónu „c“ osm tónů, zahrajeme tóny stupnice, která se jmenuje „C dur“. Písmeno zde znamená počáteční tón stupnice, slovo „dur“ znamená druh stupnice (dur se z hudební nauky do češtiny překládá jako „tvrdá“).

Každý, kdo chodil do školy, si z hudební výchovy pamatuje, že se tyto tóny nazývají

c, d, e, f, g, a, h, c.

Tóny stupnice C dur

Každá stupnice se skládá ze stupňů, kterým jednotlivé tóny odpovídají. Tyto stupně se označují římskými číslicemi od I do VIII. Ve stupnici C dur tedy jednotlivým stupňům patří tyto tóny:

Stupně ve stupnici C dur
Stupně ve stupnici C dur

V notovém záznamu to přímo vidět není, ale když se podíváte na následující obrázek, všimnete si, že téměř všude je mezi jednotlivými tóny (stupni) stupnice C dur vzdálenost jeden celý tón (mezi bílými klapkami leží klapka černá), až na dvě výjimky. Těmi výjimkami jsou intervaly mezi stupni III a IV, a také mezi stupni VII a VIII. Mezi těmito stupni je vzdálenost pouze jeden půltón.

Vzdálenosti tónů ve stupnici C dur

Tuto vlastnost je velmi dobré si zapamatovat. Všechny durové stupnice mají vzdálenost mezi stupni III a IV a mezi stupni VII a VIII jenom půltón, mezi ostatními sousedními tóny je vzdáletnost celý tón.

Příště si povíme něco o intervalech a potom už se pustíme do akordů.

Petr Jankola
Kytara mě provází už od dětských let. Rád učím a pomáhám lidem na cestě ke zvládnutí tohoto úžasného hudebního nástroje. Jsem vášnivým kytaristou, autorem příručky 25 rad jak dobře naladit kytaru a majitelem e-shopu strunomat.cz. Příběh mojí cesty si přečtěte zde >>
Komentáře
 • Chcete umět správně naladit kytaru?

  Zde zdarma získáte můj e-book "25 rad jak dobře naladit kytaru":

 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky
 • Uvidíme se na Facebooku: